آنگاه که نگاه غریبانه ام رابا لبخندی آشنای خود کردی وآنگاه که باران چشمـــانم را با دسـت های پر مهرت زدودی ولـالـایی زندگی را در گوشم زمزمه کردی من کوچک بودم و از وسعت دل دریایــــی ات آگــــاه نبودم تو فانوس راهم شدی ومن معنای زندگی را در عمق چشمانت دیدم و...دوستت دارم ای مهربان مادر  

 


دسته ها :
پنج شنبه بیست و یکم 3 1388
X